آدرس

نشانی: استان زنجان، شهرستان زنجان، خیابان فداییان اسلام، خیابان خواجه نصیر الدین طوسی، پلاک 196، ساختمان شبنم طبقه دوم، واحد 10
کد پستی: 4514663831
تلفن: 33326102 (۹۸۲4+)
ساعات پاسخگویی: ۸ صبح تا ۴ بعدازظهر (۴:۳۰GMT تا ۱۲:۳۰GMT)
دورنگار (فکس): 33326102 (۹۸۲4+)
پست الکترونیک:info@kavoshma.ir